ปากฉีกถึงใบหู

ปากฉีกถึงใบหู หมายถึง พูดเยอะมาก พูดจนเบื่อ พูดซ้ำแล้วซ้ำอีก

ขยายความสำนวนสุภาษิตคำว่า “ปากฉีกถึงใบหู” นิยมใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่า พูดหรือสอนเยอะมากจนเบื่อ พูดหรือสอนซ้ำแล้วซ้ำอีก ซึ่งมักจะใช้กับคนที่มีนิสัยดื้อรั้ร สอนยากสอนเย็น ทำนองพูดเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา จนเกิดการนำมาเปรียบเทียบว่าพูดมากสอนมากจนปากจนปากจะฉีกถึงหูอยู่แล้ว

ตัวอย่างเช่น
– นี่ลูก โตแล้วก็ควรช่วยแม่ทำงานบ้านบ้างสิ ทำต้องให้แม่ใช้แม่ว่าทุกวันจนปากฉีกถึงใบหูอยู่แล้วเนี่ย
– หลานคนนี้ไม่ไหวเลยนะคุณ เอาแต่เที่ยวไม่ยอมเรียนหนังสือ สอนอะไรก็ไม่เคยฟัง จนเราสองคนปากจะฉีกถึงใบหูอยู่แล้ว
– นักเรียนกลุ่มนี้ดื้อมาก ต่อให้ครูสอนจนปากฉีกถึงใบหูก็คงไม่มีอะไรดีขึ้น

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top