ปะการังเทียม คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

ปะการัง (Coral, Reef) เป็นสัตว์ทะเลขนาดเล็กที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีรูปแบบการจับกลุ่มที่แตกต่างกันออกไปในแต่สายพันธุ์ เช่น ปะการังสมอ ปะการังดาว ปะการังเขากวาง และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่ในปัจจุบันปะการังทั่วโลกถูกทำลายไปมากมายทุกปี อันเนื่องมาจากการทำประมง การดำน้ำที่ไม่ถูกต้อง การอนุรักษ์ที่ขาดความรู้ความเข้าใจ และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ซึ่งส่งผลให้ปะการังฟอกขาวและตายลง ส่งผลเป็นอย่างมากต่อการขยายพันธุ์ของสัตว์ทะเลที่ใช้แนวปะการังในการวางไข่ หาอาหาร และเลี้ยงดูตัวอ่อน ด้วยเหตุนี้แนวความคิดเรื่อง ปะการังเทียม จึงถือกำเนิดขึ้น

————– advertisements ————–

ปะการังเทียม (Artificial Reef) คือ การสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่สัตว์ทะเล (บางคนเรียกว่า บ้านปลา) โดยการนำวัสดุที่คงทนแข็งแรงและทนต่อกระแสน้ำลงไปไว้ในน้ำ เพื่อให้ปลาและสัตว์ทะเลได้อาศัยเป็นที่อยู่ หลบภัย วางไข่ และหาอาหาร เป็นการจำลองสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ทะเลตามแนวปะการัง แต่ใช้วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนนั่นเอง และการสร้างแนวปะการังเทียมนี้ จะต้องทำลายสภาพแวดล้อมเดิม ๆ ที่เป็นอยู่ด้วย

วัสดุที่นิยมใช้เป็นปะการังเทียมมีหลายชนิด เช่น รถยนต์เก่า ตู้รถไฟเก่า ซากเรือ แท่งคอนกรีต และ ท่อปูนขนาดใหญ่ เป็นต้น

ปะการังเทียม

ปะการังเทียม จากโครงเหล็ก

 

ปะการังเทียม

ปะการังเทียมจากซากรถยนต์

 

ปะการังเทียม

ปะการังเทียมจากท่อคอนกรีต

 

ปะการังเทียม

ปะการังเทียมจากตู้รถไฟเก่า

 

ปะการังเทียม

ปะการังเทียมจากยางรถยนต์เก่า

การนำปะการังเทียมลงไปไว้ในทะเลนี้ นอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยและวางไข่ของสัตว์ทะเลแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้ปะการังจริงสามารถก่อตัวขึ้นมาใหม่ และแพร่ขยายออกไป สร้างความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ใต้ท้องทะเลให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ได้อีกครั้ง

ปัจจุบันมีการส่งเสริมและสร้างแนวปะการังเทียมขึ้นทั่วโลก ด้วยความคาดหวังที่จะช่วยคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเล รวมถึงการอนุรักษ์สายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตมากมายที่จำเป็นต้องอาศัยแนวปะการังในการดำรงเผ่าพันธุ์ … และทุกอย่างกำลังดำเนินไปด้วยดี

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top