ประเทศไอวอรีโคสต์ เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ข้อมูลทั่วไปของประเทศไอวอรีโคสต์

 • ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ หรือ ไอวอรีโคสต์
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of Côte d’Ivoire หรือ Republic of Ivory Coast
 • เมืองหลวง : ยามุสซุโกร (Yamoussoukro)
 • ภาษาราชการ : ภาษาฝรั่งเศส
 • สกุลเงิน : West African CFA Franc (XOF)
 • พื้นที่ : 124,502 ตารางไมล์ (322,463 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 22,400,835 คน
 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ
 • Time Zone : UTC+0 (ช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง)
 • GDP : 24,627 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 1,053 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +225
ธงชาติประเทศไอวอรีโคสต์

ธงชาติประเทศไอวอรีโคสต์

แผนที่ประเทศไอวอรีโคสต์

แผนที่ประเทศไอวอรีโคสต์

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top