ประเทศไนจีเรีย เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ข้อมูลทั่วไปของประเทศไนจีเรีย

 • ชื่อภาษาไทย : สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Federal Republic of Nigeria
 • เมืองหลวง : อาบูจา (Abuja)
 • ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
 • สกุลเงิน : ไนรา (Naira, NGN)
 • พื้นที่ : 356,667 ตารางไมล์ (923,768 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 174,507,539 คน
 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ
 • Time Zone : UTC+1 (ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
 • GDP : 316,035 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 1,816 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +234
ธงชาติประเทศไนจีเรีย

ธงชาติประเทศไนจีเรีย

แผนที่ประเทศไนจีเรีย

แผนที่ประเทศไนจีเรีย

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top