ประเทศโปรตุเกส เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ข้อมูลทั่วไปของประเทศโปรตุเกส

 • ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐโปรตุเกส
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of Portugal
 • เมืองหลวง : ลิสบอน (Lisbon)
 • ภาษาราชการ : ภาษาโปรตุเกส
 • สกุลเงิน : ยูโร (Euro, €)
 • พื้นที่ : 35,672 ตารางไมล์ (92,391 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 10,487,289คน
 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
 • Time Zone : UTC (ช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง)
 • GDP : 231,214 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 21,765 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +351
ธงชาติประเทศโปรตุเกส

ธงชาติประเทศโปรตุเกส

แผนที่ประเทศโปรตุเกส

แผนที่ประเทศโปรตุเกส

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top