ประเทศโคลัมเบีย เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ข้อมูลทั่วไปของประเทศโคลัมเบีย

 • ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐโคลอมเบีย
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of Colombia
 • เมืองหลวง : โบโกตา (Bogotá D.C.)
 • ภาษาราชการ : ภาษาสเปน
 • สกุลเงิน : เปโซโคลอมเบีย (Peso, COP)
 • พื้นที่ : 440,831 ตารางไมล์ (1,141,748 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 46,366,364 คน
 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ
 • Time Zone : UTC-5 (ช้ากว่าประเทศไทย 12 ชั่วโมง)
 • GDP : 388,858 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 8,150 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +57
ธงชาติประเทศโคลัมเบีย

ธงชาติประเทศโคลัมเบีย

แผนที่ประเทศโคลัมเบีย

แผนที่ประเทศโคลัมเบีย

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top