ประเทศโครเอเชีย เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ข้อมูลทั่วไปของประเทศโครเอเชีย

 • ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐโครเอเชีย
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of Croatia
 • เมืองหลวง : ซาเกร็บ (Zagreb)
 • ภาษาราชการ : ภาษาโครเอเชีย
 • สกุลเงิน : คูนา (HRK)
 • พื้นที่ : 21,831 ตารางไมล์ (56,542 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 4,284,889 คน
 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตแบบสาธารณรัฐ
 • Time Zone : UTC+1 (ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
 • GDP : 61,280 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 13,920 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +385
ธงชาติประเทศโครเอเชีย

ธงชาติประเทศโครเอเชีย

แผนที่ประเทศโครเอเชีย

แผนที่ประเทศโครเอเชีย

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top