ประเทศแอลจีเรีย เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ข้อมูลทั่วไปของประเทศแอลจีเรีย

 • ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : The People’s Democratic Republic of Algeria
 • เมืองหลวง : แอลเจียร์ (Algiers)
 • ภาษาราชการ : ภาษาอาหรับ (Arab)
 • สกุลเงิน : ดีนาร์แอลจีเรีย (Algerian dinar DZD)
 • พื้นที่ : 919,595 ตารางไมล์ (2,381,741 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 38,700,000 คน
 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ
 • Time Zone :UTC+1 (ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
 • GDP : 302,476 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 7,816 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +213
ธงชาติแอลจีเรีย

ธงชาติแอลจีเรีย

แผนที่ประเทศแอลจีเรีย

แผนที่ประเทศแอลจีเรีย

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top