ประเทศแคเมอรูน เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ข้อมูลทั่วไปของประเทศแคเมอรูน

 • ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐแคเมอรูน
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of Cameroon
 • เมืองหลวง : ยาอุนเด (Yaoundé)
 • ภาษาราชการ : ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ
 • สกุลเงิน : ฟรังก์ซีเอฟเอ (Central African CFA franc, XAF)
 • พื้นที่ : 183,569 ตารางไมล์ (475,442 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 22,534,532 คน
 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ
 • Time Zone : UTC+1 (ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
 • GDP : 27,880 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 1,268 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +237
ธงชาติประเทศแคเมอรูน

ธงชาติประเทศแคเมอรูน

แผนที่ประเทศแคเมอรูน

แผนที่ประเทศแคเมอรูน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top