ประเทศเอกวาดอร์ เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ข้อมูลทั่วไปของประเทศเอกวาดอร์

 • ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐเอกวาดอร์
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of Ecuador
 • เมืองหลวง : กีโต (Quito)
 • ภาษาราชการ : ภาษาสเปน
 • สกุลเงิน : ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
 • พื้นที่ : 109,484 ตารางไมล์ (283,560 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 15,223,680 คน
 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ
 • Time Zone : UTC-5 (ช้ากว่าประเทศไทย 12 ชั่วโมง)
 • GDP : 153,239 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 10,055 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +593
ธงชาติประเทศเอกวาดอร์

ธงชาติประเทศเอกวาดอร์

 

แผนที่ประเทศเอกวาดอร์

แผนที่ประเทศเอกวาดอร์

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top