ประเทศเวียดนาม เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศเวียดนาม ข้อมูลของประเทศเวียดนาม

ข้อมูลทั่วไปของประเทศเวียดนาม

 • ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Socialist Republic of Vietnam
 • ที่ตั้ง : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
 • เมืองหลวง : กรุงฮานอย (Ha Noi)
 • ภาษาราชการ : ภาษาเวียดนาม (Vietnamese)
 • สกุลเงิน : ด่ง (Dong, VND)
 • พื้นที่ : 128,565 ตารางไมล์ (331,210 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 89,693,000 คน
 • การปกครอง : ระบอบสังคมนิยม มีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้ปกครองสูงสุด
 • Time Zone : UTC+7 ใช้เวลาเดียวกับประเทศไทย
 • GDP : 358,889 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 4,001 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +84
ธงชาติเวียดนาม

ธงชาติเวียดนาม

แผนที่ประเทศเวียดนาม

แผนที่ประเทศเวียดนาม

เกร็ดความรู้อาเซียน

– อาเซียนคืออะไร
– ประวัติอาเซียน
– อาเซียน 10 ประเทศ
– สัญลักษณ์อาเซียน
– ธงอาเซียน
– คำขวัญอาเซียน
– 3 เสาหลักอาเซียน
– เลขาธิการอาเซียน
– ภาษาอาเซียน
– เพลงอาเซียน
– ประชากรอาเซียน
– สกุลเงินอาเซียน
– เมืองหลวงอาเซียน
– สัตว์ประจำชาติอาเซียน
– ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
– อาเซียน+3

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top