ประเทศเยอรมนี เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ข้อมูลทั่วไปของประเทศเยอรมนี

 • ชื่อภาษาไทย : สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Federal Republic of Germany
 • เมืองหลวง : เบอร์ลิน (Berlin)
 • ภาษาราชการ : ภาษาเยอรมัน
 • สกุลเงิน : ยูโร (Euro, €)
 • พื้นที่ : 137,847 ตารางไมล์ (357,168 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 80,716,000 คน
 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ
 • Time Zone : UTC+1 (ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
 • GDP : 3.876 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 47,893 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +49
ธงชาติประเทศเยอรมัน

ธงชาติประเทศเยอรมัน

แผนที่ประเทศเยอรมัน

แผนที่ประเทศเยอรมัน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top