ประเทศเบลารุส เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศเบลารุส ข้อมูลของประเทศเบลารุส

ข้อมูลทั่วไปของประเทศเบลารุส

 • ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐเบลารุส
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of Belarus
 • ที่ตั้ง : ทวีปยุโรปตอนกลาง
 • เมืองหลวง : มินสก์ (Minsk)
 • ภาษาราชการ : ภาษาเบลารุสและภาษารัสเซีย
 • สกุลเงิน : รูเบิลเบลารุส (Belarusian Ruble, BYR)
 • พื้นที่ : 80,155 ตารางไมล์ (207,595 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 9,468,154 คน
 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุข
 • Time Zone : UTC+3 (ช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 4 ชั่วโมง)
 • GDP : 63,259 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 6,739 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +375
ธงชาติประเทศเบลารุส

ธงชาติประเทศเบลารุส

 

แผนที่ประเทศเบลารุส

แผนที่ประเทศเบลารุส

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top