ประเทศเนปาล เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศเนปาล ข้อมูลของประเทศเนปาล

ข้อมูลทั่วไปของประเทศเนปาล

 • ชื่อภาษาไทย : สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Federal Democratic Republic of Nepal
 • ที่ตั้ง : ตั้งอยู่บนอนุทวีปอินเดีย อยู่ระหว่างประเทศอินเดียและเทือกเขาหิมาลัย
 • เมืองหลวง : กาฐมาณฑุ (Kathmandu)
 • ภาษาราชการ : ภาษาเนปาล
 • สกุลเงิน : รูปี (Nepalese Rupee, NPR)
 • พื้นที่ : 56,827 ตารางไมล์ (147,181 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 26,494,504 คน
 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข
 • Time Zone : UTC+5:45 (ช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 1.15 ชั่วโมง)
 • GDP : 19,921 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 743 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +977
ธงชาติประเทศเนปาล

ธงชาติประเทศเนปาล

 

แผนที่ประเทศเนปาล

แผนที่ประเทศเนปาล

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top