ประเทศเซเนกัล เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศเซเนกัล ข้อมูลของประเทศเซเนกัล

ข้อมูลทั่วไปของประเทศเซเนกัล

 • ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐเซเนกัล
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of Senegal
 • ที่ตั้ง : อยู่ทางตะวันตกของทวีปแอฟริกา
 • เมืองหลวง : ดาการ์ (Dakar)
 • ภาษาราชการ : ภาษาฝรั่งเศส
 • สกุลเงิน : CFA ฟรังก์ (XOF)
 • พื้นที่ : 76,000 ตารางไมล์ (196,712 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 13,567,338 คน
 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข
 • Time Zone : UTC+0 (ช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 7 ชั่วโมง)
 • GDP : 13,864 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 1,057 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +221
ธงชาติประเทศเซเนกัล

ธงชาติประเทศเซเนกัล

 

แผนที่ประเทศเซเนกัล

แผนที่ประเทศเซเนกัล

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top