ประเทศเซอร์เบีย เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศเซอร์เบีย ข้อมูลของประเทศเซอร์เบีย

ข้อมูลทั่วไปของประเทศเซอร์เบีย

 • ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐเซอร์เบีย
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of Serbia
 • ที่ตั้ง : ตอนกลางของทวีปยุโรป
 • เมืองหลวง : เบลเกรด (Belgrade)
 • ภาษาราชการ : ภาษาเซอร์เบีย
 • สกุลเงิน : ดีนาร์เซอร์เบีย (Serbian Dinar, RSD)
 • พื้นที่ : 34,116 ตารางไมล์ (88,361 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 7,243,007 คน
 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข
 • Time Zone : UTC+1 (ช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
 • GDP : 43,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 5,906 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +381
ธงชาติประเทศเซอร์เบีย

ธงชาติประเทศเซอร์เบีย

 

แผนที่ประเทศเซอร์เบีย

แผนที่ประเทศเซอร์เบีย

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top