ประเทศเคนยา เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศเคนยา ข้อมูลของประเทศเคนยา

ข้อมูลทั่วไปของประเทศเคนยา

 • ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐเคนยา
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of Kenya
 • ที่ตั้ง : ทวีปแอฟริกาฝั่งตะวันออก 1°16′S 36°48′E
 • เมืองหลวง : กรุงไนโรบี (Nairobi)
 • ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษและภาษาสวาฮีลี (Swahili)
 • สกุลเงิน : ชิลลิงเคนยา (KES)
 • พื้นที่ : 224,080 ตารางไมล์ (582,650 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 45,010,056 คน
 • การปกครอง : ประชาธิประไตยแบบสาธารณรัฐ
 • Time Zone : GMT+3 (เร็วกว่าเวลาประเทศไทย 4 ชั่วโมง)
 • GDP : 164,340 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 3,516 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +254

 

ธงชาติประเทศเคนยา

ธงชาติประเทศเคนยา

 

ตราราชการประเทศเคนยา

ตราราชการประเทศเคนยา

 

ตำแหน่งของประเทศเคนยา

ตำแหน่งของประเทศเคนยา

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top