ประเทศเกาหลีใต้ เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ข้อมูลทั่วไปของประเทศเกาหลีใต้

 • ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐเกาหลี
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of Korea
 • เมืองหลวง : โซล (Seoul)
 • ภาษาราชการ : ภาษาเกาหลี
 • สกุลเงิน : วอน (Korean Won, KRW)
 • พื้นที่ : 38,691 ตารางไมล์ (100,210 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 50,219,669 คน
 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ
 • Time Zone : UTC+9 (เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 • GDP : 1.271 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 25,189 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +82
ธงชาติประเทศเกาหลีใต้

ธงชาติประเทศเกาหลีใต้

แผนที่ประเทศเกาหลีใต้

แผนที่ประเทศเกาหลีใต้

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top