ประเทศฮังการี เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศฮังการี สาระน่ารู้ของประเทศฮังการี

ข้อมูลทั่วไปของประเทศฮังการี

 • ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐฮ้งการี
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of Hungary
 • ที่ตั้ง : ทวีปยุโรปตอนกลาง
 • เมืองหลวง : บูดาเปสต์ (Budapest)
 • ภาษาราชการ : ภาษาฮังการี
 • สกุลเงิน : โฟรินต์ (Forint, HUF)
 • พื้นที่ : 35,919 ตารางไมล์ (93,030 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 9,879,000 คน
 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
 • Time Zone : UTC+1 (ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
 • GDP : 137,228 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 13,872 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +36
ธงชาติประเทศฮังการี

ธงชาติประเทศฮังการี

 

แผนที่ประเทศฮังการี

แผนที่ประเทศฮังการี

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top