ประเทศฮอนดูรัส เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ข้อมูลทั่วไปของประเทศฮอนดูรัส

 • ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐฮอนดูรัส
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of Honduras
 • เมืองหลวง : เตกูซิกัลปา (Tegucigalpa)
 • ภาษาราชการ : ภาษาสเปน
 • สกุลเงิน : เลมปีรา (Lempira HNL)
 • พื้นที่ : 43,278 ตารางไมล์ (112,492 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 8,249,574 คน
 • การปกครอง :ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ
 • Time Zone :UTC−6 (ช้ากว่าประเทศไทย 13 ชั่วโมง)
 • GDP : 35,697 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 4,345 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +504
ธงชาติประเทศฮอนดูรัส

ธงชาติประเทศฮอนดูรัส

แผนที่ประเทศฮอนดูรัส

แผนที่ประเทศฮอนดูรัส

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top