ประเทศอียิปต์ เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศอียิปต์ ข้อมูลของประเทศอียิปต์

ข้อมูลทั่วไปของประเทศอียิปต์

 • ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : The Arab Republic of Egypt
 • ที่ตั้ง : ทวีปแอฟริกา ตอนเหนือ 30°2′N 31°13′E
 • เมืองหลวง : กรุงไคโร (Cairo)
 • ภาษาราชการ : ภาษาอาหรับ
 • สกุลเงิน : Egyptian pound (EGP)
 • พื้นที่ : 390,120.66 ตารางไมล์ (1,010,407.87 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 93,836,000 คน
 • การปกครอง : สาธารณรัฐกึ่งประธานาธิบดีแบบรวมศูนย์
 • Time Zone : GMT+2 (เร็วกว่าเวลาประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
 • GDP : 1.173 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 12,560 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +20

 

ธงชาติประเทศอียิปต์

ธงชาติประเทศอียิปต์

 

ตราราชการประเทศอียิปต์

ตราราชการประเทศอียิปต์

 

ตำแหน่งของประเทศอียิปต์

ตำแหน่งของประเทศอียิปต์

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top