ประเทศอินโดนีเซีย เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศอินโดนีเซีย ข้อมูลของประเทศอินโดนีเซีย

ข้อมูลทั่วไปของประเทศอินโดนีเซีย

 • ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of Indonesia
 • ที่ตั้ง : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
 • เมืองหลวง : จาการ์ตา (Jakarta)
 • ภาษาราชการ : ภาษาอินโดนีเซีย (Indonesian)
 • สกุลเงิน : รูเปี๊ยห์ (Rupiah, IDR)
 • พื้นที่ : 735,358 ตารางไมล์ (1,904,569 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 253,603,649 คน
 • การปกครอง : ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข
 • Time Zone : UTC+7 ถึง +9 (กรุงจาการ์ต้าใช้เวลาเดียวกับประเทศไทย)
 • GDP : 2.388 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 9,559 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +62
ธงชาติอินโดนีเซีย

ธงชาติอินโดนีเซีย

แผนที่ประเทศอินโดนีเซีย

แผนที่ประเทศอินโดนีเซีย

เกร็ดความรู้อาเซียน

– อาเซียนคืออะไร
– ประวัติอาเซียน
– อาเซียน 10 ประเทศ
– สัญลักษณ์อาเซียน
– ธงอาเซียน
– คำขวัญอาเซียน
– 3 เสาหลักอาเซียน
– เลขาธิการอาเซียน
– ภาษาอาเซียน
– เพลงอาเซียน
– ประชากรอาเซียน
– สกุลเงินอาเซียน
– เมืองหลวงอาเซียน
– สัตว์ประจำชาติอาเซียน
– ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
– อาเซียน+3

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top