ประเทศอิตาลี เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ข้อมูลทั่วไปของประเทศอิตาลี

 • ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐอิตาลี
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Italian Republic
 • เมืองหลวง : โรม (Rome)
 • ภาษาราชการ : ภาษาอิตาลี
 • สกุลเงิน : ยูโร (Euro, €)
 • พื้นที่ : 116,347 ตารางไมล์ (301,338 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 59,943,933 คน
 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ
 • Time Zone : UTC+1 (ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
 • GDP : 2.148 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 35,123 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +39
ธงชาติประเทศอิตาลี

ธงชาติประเทศอิตาลี

แผนที่ประเทศอิตาลี

แผนที่ประเทศอิตาลี

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top