ประเทศอันดอร์รา เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศอันดอร์รา ข้อมูลของประเทศอันดอร์รา

ข้อมูลทั่วไปของประเทศอันดอร์รา

 • ชื่อภาษาไทย : ราชรัฐอันดอร์รา
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Principality of Andorra
 • ที่ตั้ง : ตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป
 • เมืองหลวง : อันดอร์ราลาเวลลา (Andorra la Vella)
 • ภาษาราชการ : ภาษาคาตาลัน (Catalan)
 • สกุลเงิน : ยูโร (EUR, €)
 • พื้นที่ : 180.55 ตารางไมล์ ( 467.63 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 85,082 คน
 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • Time Zone : UTC+1 (ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
 • GDP : 4,510 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 53,383 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +376
ธงชาติประเทศอันดอร์รา

ธงชาติประเทศอันดอร์รา

 

แผนที่ประเทศอันดอร์รา

แผนที่ประเทศอันดอร์รา

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top