ประเทศอังกฤษ เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ข้อมูลทั่วไปของประเทศอังกฤษ

 • ชื่อภาษาไทย : สหราชอาณาจักร
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : United Kingdom
 • เมืองหลวง : ลอนดอน (London)
 • ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
 • สกุลเงิน : ปอนด์ (Pound)
 • พื้นที่ : 94,060 ตารางไมล์ (243,610 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 63,705,000 คน
 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • Time Zone : UTC+0 (ช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง)
 • GDP : 2.827 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 43,829 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +44
ธงชาติประเทศอังกฤษ

ธงชาติประเทศอังกฤษ

แผนที่ประเทศอังกฤษ

แผนที่ประเทศอังกฤษ

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top