ประเทศออสเตรเลีย เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ข้อมูลทั่วไปของประเทศออสเตรเลีย

 • ชื่อภาษาไทย : เครือรัฐออสเตรเลีย
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Commonwealth of Australia
 • เมืองหลวง : แคนเบอร์รา (Canberra)
 • ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
 • สกุลเงิน : ดอลลาร์ออสเตรเลีย (Australian Dollar, AUS)
 • พื้นที่ : 2,969,907 ตารางไมล์ (7,692,024 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 23,516,976 คน
 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย ภายใต้เครือจักรภพอังกฤษ
 • Time Zone : UTC+8 ถึง UTC+10.5 (เร็วกว่าประเทศไทย 1 ถึง 3 ชั่วโมงครึ่ง)
 • GDP : 998,265 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 42,640 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +61
ธงชาติประเทศออสเตรเลีย

ธงชาติประเทศออสเตรเลีย

แผนที่ประเทศออสเตรเลีย

แผนที่ประเทศออสเตรเลีย

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top