ประเทศสเปน เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ข้อมูลทั่วไปของประเทศสเปน

 • ชื่อภาษาไทย :ราชอาณาจักรสเปน
 • ชื่อภาษาอังกฤษ :The Kingdom of Spain
 • เมืองหลวง : มาดริด (Madrid)
 • ภาษาราชการ : ภาษาสเปน
 • สกุลเงิน : ยูโร (Euro, €)
 • พื้นที่ : 195,364 ตารางไมล์ (504,645 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 46,704,314 คน
 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • Time Zone :UTC+1 (ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
 • GDP : 1.414 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 30,741 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +34
ธงชาติประเทศสเปน

ธงชาติประเทศสเปน

แผนที่ประเทศสเปน

แผนที่ประเทศสเปน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top