ประเทศสิงคโปร์ เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศสิงคโปร์ ข้อมูลของประเทศสิงคโปร์

ข้อมูลทั่วไปของประเทศสิงคโปร์

 • ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐสิงคโปร์
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of Singapor
 • ที่ตั้ง : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
 • เมืองหลวง : สิงคโปร์
 • ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง (English/Mandarin
 • สกุลเงิน : ดอลลาร์สิงคโปร์ (Singapore Dollar, SGD)
 • พื้นที่ : 276 ตารางไมล์ (716 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 5,399,200 คน
 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
 • Time Zone : UTC+8 (เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
 • GDP : 348,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 64,584 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +65
ธงชาติสิงคโปร์

ธงชาติสิงคโปร์

 

แผนที่ประเทศสิงคโปร์

แผนที่ประเทศสิงคโปร์

เกร็ดความรู้อาเซียน

– อาเซียนคืออะไร
– ประวัติอาเซียน
– อาเซียน 10 ประเทศ
– สัญลักษณ์อาเซียน
– ธงอาเซียน
– คำขวัญอาเซียน
– 3 เสาหลักอาเซียน
– เลขาธิการอาเซียน
– ภาษาอาเซียน
– เพลงอาเซียน
– ประชากรอาเซียน
– สกุลเงินอาเซียน
– เมืองหลวงอาเซียน
– สัตว์ประจำชาติอาเซียน
– ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
– อาเซียน+3

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top