ประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ข้อมูลทั่วไปของประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ชื่อภาษาไทย : สหรัฐอเมริกา
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : United States of America
 • เมืองหลวง : วอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.)
 • ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
 • สกุลเงิน : ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
 • พื้นที่ : 3,794,101 ตารางไมล์ (9,826,675 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 318,207,000 คน
 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
 • Time Zone : UTC-5 ถึง UTC-10 (ช้ากว่าประเทศไทย 15 ถึง 17 ชั่วโมง)
 • GDP : 16.799 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 53,101 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +1
ธงชาติประเทศสหรัฐอเมริกา

ธงชาติประเทศสหรัฐอเมริกา

แผนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

แผนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top