ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ข้อมูลทั่วไปของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 • ชื่อภาษาไทย : สมาพันธรัฐสวิส
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Swiss Confederation
 • เมืองหลวง : เบิร์น (Bern)
 • ภาษาราชการ : ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาอิตาลี
 • สกุลเงิน : ฟรังก์สวิส (Swiss Franc, CHF)
 • พื้นที่ : 15,940 ตารางไมล์ (41,285 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 8,014,000 คน
 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ
 • Time Zone : UTC+1 (ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
 • GDP : 385,333 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 47,863 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +41
ธงชาติประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ธงชาติประเทศสวิตเซอร์แลนด์

แผนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

แผนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top