ประเทศลาว เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศลาว ข้อมูลของประเทศลาว

ข้อมูลทั่วไปของประเทศลาว

 • ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Lao People’s Democratic Republic
 • ที่ตั้ง : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
 • เมืองหลวง : กรุงเวียงจันทน์
 • ภาษาราชการ : ภาษาลาว (Lao)
 • สกุลเงิน : กีบ (Kip, LAK)
 • พื้นที่ : 91,429 ตารางไมล์ (236,800 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 6,695,166 คน
 • การปกครอง : ระบอบสังคมนิยม มีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้บริหารสูงสุด
 • Time Zone : UTC+7 ใช้เวลาเดียวกับประเทศไทย
 • GDP : 20,780 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 3,100 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +856

 

แผนที่ประเทศลาว

แผนที่ประเทศลาว

เกร็ดความรู้อาเซียน

– อาเซียนคืออะไร
– ประวัติอาเซียน
– อาเซียน 10 ประเทศ
– สัญลักษณ์อาเซียน
– ธงอาเซียน
– คำขวัญอาเซียน
– 3 เสาหลักอาเซียน
– เลขาธิการอาเซียน
– ภาษาอาเซียน
– เพลงอาเซียน
– ประชากรอาเซียน
– สกุลเงินอาเซียน
– เมืองหลวงอาเซียน
– สัตว์ประจำชาติอาเซียน
– ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
– อาเซียน+3

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top