ประเทศรัสเซีย เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ข้อมูลทั่วไปของประเทศรัสเซีย

 • ชื่อภาษาไทย : สหพันธรัฐรัสเซีย
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Russian Federation
 • เมืองหลวง : มอสโค (Moscow)
 • ภาษาราชการ : ภาษารัสเซีย
 • สกุลเงิน : รูเบิล (Russian Ruble, RUB)
 • พื้นที่ : 6,592,800 ตารางไมล์ (17,098,242 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 143,700,000 คน
 • การปกครอง : ประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐ
 • Time Zone : UTC+3 ถึง UTC+12 (ช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง ถึง เร็วกว่า 5 ชั่วโมง)
 • GDP : 2.118 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 14,818 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +7
ธงชาติประเทศรัสเซีย

แผนที่ประเทศรัสเซีย

แผนที่ประเทศรัสเซีย

แผนที่ประเทศรัสเซีย

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top