ประเทศมาเลเซีย เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศมาเลเซีย ข้อมูลของประเทศมาเลเซีย

ข้อมูลทั่วไปของประเทศมาเลเซีย

 • ชื่อภาษาไทย : มาเลเซีย
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Malaysia
 • ที่ตั้ง : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
 • เมืองหลวง : กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur, KL)
 • ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์ (Malaysian Malay)
 • สกุลเงิน : ริงกิต (Ringgit, MYR)
 • พื้นที่ : 127,355 ตารางไมล์ (329,847 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 30,000,000 คน
 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์ (สมเด็จพระราชาธิบดี) เป็นประมุข
 • Time Zone : UTC+8 (เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
 • GDP : 555,912 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 18,509 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +60
ธงชาติมาเลเซีย

ธงชาติมาเลเซีย

 

แผนที่ประเทศมาเลเซีย

แผนที่ประเทศมาเลเซีย

เกร็ดความรู้อาเซียน

– อาเซียนคืออะไร
– ประวัติอาเซียน
– อาเซียน 10 ประเทศ
– สัญลักษณ์อาเซียน
– ธงอาเซียน
– คำขวัญอาเซียน
– 3 เสาหลักอาเซียน
– เลขาธิการอาเซียน
– ภาษาอาเซียน
– เพลงอาเซียน
– ประชากรอาเซียน
– สกุลเงินอาเซียน
– เมืองหลวงอาเซียน
– สัตว์ประจำชาติอาเซียน
– ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
– อาเซียน+3

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top