ประเทศฟิลิปปินส์ เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศฟิลิปปินส์ ข้อมูลของประเทศฟิลิปปินส์

ข้อมูลทั่วไปของประเทศฟิลิปปินส์

 • ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of the Philippines
 • ที่ตั้ง : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
 • เมืองหลวง : กรุงมะนิลา (Manila)
 • ภาษาราชการ : ภาษาตากาล็อกและอังกฤษ (Filipino/English)
 • สกุลเงิน : เปโซ (Peso, PHP)
 • พื้นที่ : 115,120 ตารางไมล์ (298,170 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 92,337,852 คน
 • การปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุข
 • Time Zone : UTC+8 (ช้ากว่าเวลาประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
 • GDP : 456,418 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 4,682 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +63
ธงชาติฟิลิปปินส์

ธงชาติฟิลิปปินส์

แผนที่ประเทศฟิลิปปินส์

แผนที่ประเทศฟิลิปปินส์

เกร็ดความรู้อาเซียน

– อาเซียนคืออะไร
– ประวัติอาเซียน
– อาเซียน 10 ประเทศ
– สัญลักษณ์อาเซียน
– ธงอาเซียน
– คำขวัญอาเซียน
– 3 เสาหลักอาเซียน
– เลขาธิการอาเซียน
– ภาษาอาเซียน
– เพลงอาเซียน
– ประชากรอาเซียน
– สกุลเงินอาเซียน
– เมืองหลวงอาเซียน
– สัตว์ประจำชาติอาเซียน
– ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
– อาเซียน+3

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top