ประเทศพม่า เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศพม่า ข้อมูลของประเทศพม่า

ข้อมูลทั่วไปของประเทศพม่า

 • ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of the Union of Myanmar
 • ที่ตั้ง : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
 • เมืองหลวง : เนปยีดอ (Naypyidaw)
 • ภาษาราชการ : ภาษาพม่า (Burmese)
 • สกุลเงิน : จ๊าต (Kyat, MMK)
 • พื้นที่ : 261,227 ตารางไมล์ (676,578 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 51,419,420 คน
 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุข
 • Time Zone : UTC+6:30 (ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
 • GDP : 111,120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 1,711 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +95
ธงชาติพม่า

ธงชาติพม่า

 

แผนที่ประเทศพม่า

แผนที่ประเทศพม่า

เกร็ดความรู้อาเซียน

– อาเซียนคืออะไร
– ประวัติอาเซียน
– อาเซียน 10 ประเทศ
– สัญลักษณ์อาเซียน
– ธงอาเซียน
– คำขวัญอาเซียน
– 3 เสาหลักอาเซียน
– เลขาธิการอาเซียน
– ภาษาอาเซียน
– เพลงอาเซียน
– ประชากรอาเซียน
– สกุลเงินอาเซียน
– เมืองหลวงอาเซียน
– สัตว์ประจำชาติอาเซียน
– ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
– อาเซียน+3

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top