ประเทศฝรั่งเศส เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ข้อมูลทั่วไปของประเทศฝรั่งเศส

 • ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : French Republic
 • เมืองหลวง : ปารีส (Paris)
 • ภาษาราชการ : ภาษาฝรั่งเศส
 • สกุลเงิน : ยูโร (Euro, €)
 • พื้นที่ : 246,201 ตารางไมล์ (640,679 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 66,616,416 คน
 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ
 • Time Zone : UTC+1 (ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
 • GDP : 2.863 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 44,730 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +33
ธงชาติประเทศฝรั่งเศส

แผนที่ประเทศฝรั่งเศส

แผนที่ประเทศฝรั่งเศส

แผนที่ประเทศฝรั่งเศส

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top