ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ข้อมูลทั่วไปของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

 • ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of Bosnia and Herzegovina
 • เมืองหลวง : ซาราเยโว (Sarajevo)
 • ภาษาราชการ : ภาษาบอสเนีย ภาษาเซอร์เบีย และภาษาโครเอเชีย
 • สกุลเงิน : คอนเวร์ทีบิลมาร์ค (Convertible mark)
 • พื้นที่ : 19,741 ตารางไมล์ 51,197 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 3,871,643 คน
 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ
 • Time Zone : UTC+1 (ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
 • GDP : 18,867 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 4,865 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +387
ธงชาติประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

ธงชาติประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

แผนที่ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

แผนที่ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top