ประเทศบรูไน เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศบรูไน ข้อมูลของประเทศบรูไน

ข้อมูลทั่วไปของประเทศบรูไน

 • ชื่อภาษาไทย : เนการาบรูไนดารุสซาลาม
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Negara Brunei Darussalam
 • ที่ตั้ง : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
 • เมืองหลวง : กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan)
 • ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์ (Malay)
 • สกุลเงิน : ดอลล่าร์บรูไน (Brunei dollar, BND)
 • พื้นที่ : 2,226 ตารางไมล์ (5,765 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 415,717 คน
 • การปกครอง : ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
 • Time Zone : UTC+8 (เร็วกว่าเวลาประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
 • GDP : 21,907 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 50,440 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +673
ธงชาติบรูไน

ธงชาติบรูไน

 

แผนที่ประเทศบรูไน

แผนที่ประเทศบรูไน

เกร็ดความรู้อาเซียน

– อาเซียนคืออะไร
– ประวัติอาเซียน
– อาเซียน 10 ประเทศ
– สัญลักษณ์อาเซียน
– ธงอาเซียน
– คำขวัญอาเซียน
– 3 เสาหลักอาเซียน
– เลขาธิการอาเซียน
– ภาษาอาเซียน
– เพลงอาเซียน
– ประชากรอาเซียน
– สกุลเงินอาเซียน
– เมืองหลวงอาเซียน
– สัตว์ประจำชาติอาเซียน
– ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
– อาเซียน+3

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top