ประเทศญี่ปุ่น สาระน่ารู้ของประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลทั่วไปของประเทศญี่ปุ่น

 • ชื่อภาษาไทย : ประเทศญี่ปุ่น
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Japan
 • เมืองหลวง : โตเกียว (Tokyo)
 • ภาษาราชการ : ภาษาญี่ปุ่น
 • สกุลเงิน : เยน (YEN, ¥)
 • พื้นที่ : 145,925 ตารางไมล์ (377,944 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 127 ล้านคน
 • การปกครอง : ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • Time Zone : UTC+9
 • GDP : 4.44 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 34,739 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +81
ธงชาติประเทศญี่ปุ่น

ธงชาติประเทศญี่ปุ่น

แผนที่ประเทศญี่ปุ่น

แผนที่ประเทศญี่ปุ่น

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top