ประเทศชิลี เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ข้อมูลทั่วไปของประเทศชิลี

 • ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐชิลี
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of Chile
 • เมืองหลวง : ซานติอาโก (Santiago)
 • ภาษาราชการ : ภาษาสเปน
 • สกุลเงิน : เปโซชิลี (Chile Peso, CLP)
 • พื้นที่ : 291,930.4 ตารางไมล์ (756,096.3 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 17,772,871 คน
 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ
 • Time Zone : UTC-4 (ช้ากว่าประเทศไทย 10 ชั่วโมง)
 • GDP : 335,579 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 19,067 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +56
ธงชาติประเทศชิลี

ธงชาติประเทศชิลี

แผนที่ประเทศชิลี

แผนที่ประเทศชิลี

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top