ประเทศคอสตาริกา เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ข้อมูลทั่วไปของประเทศคอสตาริกา

 • ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐคอสตาริกา
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of Costa Rica
 • เมืองหลวง : ซานโฮเซ
 • ภาษาราชการ : San José
 • สกุลเงิน : โกลอน (Costa Rican Colón, CRC)
 • พื้นที่ : 19,653 ตารางไมล์ (51,100 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 4,586,353 คน
 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ
 • Time Zone :UTC-6 (ช้ากว่าประเทศไทย 13 ชั่วโมง)
 • GDP : 61,427 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 12,874 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +506
ธงชาติประเทศคอสตาริกา

ธงชาติประเทศคอสตาริกา

แผนที่ประเทศคอสตาริกา

แผนที่ประเทศคอสตาริกา

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top