ประเทศกานา เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ข้อมูลทั่วไปของประเทศกานา

 • ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐกานา
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of Ghana
 • เมืองหลวง : อักกรา (Accra)
 • ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
 • สกุลเงิน : ซีดี (Ghana Cedi, GHS)
 • พื้นที่ : 92,099 ตารางไมล์ (238,535 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 24.2 ล้านคน
 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ
 • Time Zone : UTC+0 (ช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง)
 • GDP : 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 1,902.9 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +233
ธงชาติประเทศกานา

ธงชาติประเทศกานา

แผนที่ประเทศกานา

แผนที่ประเทศกานา

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top