ประเทศกัมพูชา เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศกัมพูชา ข้อมูลของประเทศกัมพูชา

ข้อมูลทั่วไปของประเทศกัมพูชา

 • ชื่อภาษาไทย : ราชอาณาจักรกัมพูชา
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Kingdom of Cambodia
 • ที่ตั้ง : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
 • เมืองหลวง : พนมเปญ (Phnom Penh)
 • ภาษาราชการ : ภาษาเขมร
 • สกุลเงิน : เรียลกัมพูชา (Riela, KHR)
 • พื้นที่ : 69,898 ตารางไมล์ (181,035 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 15,205,539 คน
 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • Time Zone : UTC+7 ใช้เวลาเดียวกับประเทศไทย
 • GDP : 17,250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 1,108 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +855
ธงชาติประเทศกัมพูชา

ธงชาติประเทศกัมพูชา

 

แผนที่ประเทศกัมพูชา

แผนที่ประเทศกัมพูชา

เกร็ดความรู้อาเซียน

– อาเซียนคืออะไร
– ประวัติอาเซียน
– อาเซียน 10 ประเทศ
– สัญลักษณ์อาเซียน
– ธงอาเซียน
– คำขวัญอาเซียน
– 3 เสาหลักอาเซียน
– เลขาธิการอาเซียน
– ภาษาอาเซียน
– เพลงอาเซียน
– ประชากรอาเซียน
– สกุลเงินอาเซียน
– เมืองหลวงอาเซียน
– สัตว์ประจำชาติอาเซียน
– ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
– อาเซียน+3

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top