ประเทศกรีซ เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ข้อมูลทั่วไปของประเทศกรีซ

 • ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐเฮลเลนิก หรือ สาธารณรัฐกรีซ
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Hellenic Republic
 • เมืองหลวง : เอเธนส์ (Athens)
 • ภาษาราชการ : ภาษากรีก (Greek)
 • สกุลเงิน : ยูโร (Euro, €)
 • พื้นที่ : 50,949 ตารางไมล์ (131,957 ตารางกิโลเมตร)
 • จำนวนประชากร : 10,816,286 คน
 • การปกครอง : ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ
 • Time Zone : UTC+2 (ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
 • GDP : 266,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้ต่อหัวประชากร : 21,617 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +30
ธงชาติประเทศกรีซ

ธงชาติประเทศกรีซ

แผนที่ประเทศกรีซ

แผนที่ประเทศกรีซ

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top