ประทุษร้าย คืออะไร

ประทุษร้าย คือ การทำร้าย, เบียดเบียน, ทำอันตราย, ทำให้บาดเจ็บ, รังแก

คำว่า ประทุษร้าย นี้ มีความหมายค่อนข้างกว้าง กล่าวคือ หมายถึง การทำร้ายรังแกผู้อื่น การทำอันตรายใด ๆ ให้เกิดขึ้นกับผู้อื่น การเบียดเบียนใด ๆ ต่อผู้อื่น รวมถึงการทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ เหล่านี้นับเป็นการประทุษร้ายทั้งสิ้น

ในทางกฏหมาย การประทุษร้าย หรือ การใช้กำลังประทุษร้าย หมายถึง ทำการประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจของบุคคล ไม่ว่าจะทำด้วยใช้แรงกายภาพหรือด้วยวิธีอื่นใด และให้หมายความรวมถึงการกระทำใด ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ไม่ว่าจะโดยใช้ยาทำให้มึนเมา สะกดจิต หรือใช้วิธีอื่นใดอันคล้ายคลึงกัน

มีตัวอย่างคำพิพากษาศาลฏีกาที่ตัดสินคดีในความผิดฐานประทุษร้ายไว้มากมาย ตัวอย่างเช่น

– คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4977/2556 การที่จำเลยจับนมผู้เสียหายโดยไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายได้อนุญาตยินยอมนั้น เป็นการใช้กำลังประทุษร้าย เป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 279 วรรคสองแล้ว

– คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 602/2543 การที่จำเลยที่ 1 ยื้อแย่งไม้กวาดจากผู้เสียหายที่ 2 และเหวี่ยงกันไปมาโดยจำเลยที่ 1 ทำหน้าตาและส่งเสียงข่มขู่จะทำร้ายผู้เสียหายที่ 2 และการเหวี่ยงไปมาขณะแย่งไม้กวาด เป็นเหตุให้ข้อมือของผู้เสียหายที่ 2 ได้รับบาดเจ็บถือได้ว่าเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายอันเป็นกรณีที่ต่อเนื่องกับการที่จำเลยทั้งสองเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านของผู้เสียหาย ทั้งนี้ เพื่อสะดวกแก่การพาทรัพย์นั้นไปและเพื่อให้พ้นจากการจับกุม จึงเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์

– คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 567/2537 การที่จำเลยได้ลอบใส่ยานอนหลับผสมลงในสุราให้ผู้เสียหายทั้งสองดื่มจนหลับหมดสติไป เป็นเหตุให้ผู้เสียหายทั้งสองตกอยู่ในสภาวะไม่สามารถขัดขืนได้ แล้วจำเลยได้ลักทรัพย์ของผู้เสียหายทั้งสองไป ถือได้ว่าเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อให้เป็นความสะดวกแก่การลักทรัพย์ และพาทรัพย์นั้นไป การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์

– คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2103/2521 จำเลยขึ้นไปบนเรือนผู้เสียหายแล้วลักเอานกเขาพร้อมกรงของผู้เสียหายนางสาวดำเห็นเข้าจึงเข้าแย่งกรงนั้นแต่สู้กำลังจำเลยไม่ได้ จำเลยจึงแย่งเอากรงและนกเขาของผู้เสียหายไปได้ ดังนี้ การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ เพราะจำเลยไม่ได้ใช้กำลังประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจของนางสาวดำแต่ประการใด จำเลยคงมีความผิดฐานลักทรัพย์

ส่วนโทษทางกฏหมายนั้นแตกต่างกันไปแล้วแต่เหตุการณ์และผู้ถูกประทุษร้าย

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top