ปฏิสังขรณ์ หมายถึงอะไร

ปฏิสังขรณ์ หมายถึง ซ่อมแซมทําให้กลับคืนดีเหมือนเดิม (มักใช้เฉพาะวัดวาอาราม)

ตัวอย่างการใช้ปฏิสังขรณ์ เช่น ปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ ทางกรรมการวัดได้กำหนดช่วงเวลาในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแล้ว จะเห็นว่าในบางครั้งเรานิยมใช้คำว่า บูรณะ ประกอบกับคำว่า ปฏิสังขรณ์ ด้วย

…พบกับ เกร็ดความรู้ดีๆได้มากมายที่นี่ เกร็ดความรู้.net

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top