บัตรเดบิตกับบัตรเครดิต ต่างกันอย่างไร

ปัจจุบัน เป็นยุคที่บัตรพลาสติกเฟื่องฟูมาก ใคร ๆ ก็ถือ ใคร ๆ ก็มีในครอบครองกันให้เกร่อไปหมด ส่วนบัตรพลาสติกประเภทที่คนนิยมถือกันมากที่สุดคงหนีไม่พ้น 2 บัตรนี้ คือบัตรเครดิตและบัตรเดบิต วันนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้าบัตรทั้งสองชนิดนี้ มันเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

บัตรเดบิตกับบัตรเครดิต ต่างกันอย่างไร
แค่ชื่อมันก็ฟ้องเราแล้วว่ามันต่างกัน แต่จะต่างกันมากน้อยขนาดไหนละ มาดูกันดีกว่า

1. บัตรเครดิต
บัตรเครดิตคือบัตรที่ออกโดยธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือเป็นบัตรที่เกิดจากความร่วมมือของสถาบันการเงินร่วมกับสถานประกอบการ เช่นห้างสรรพสินค้า บริษัทรถยนต์ และสายการบิน เป็นต้น โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินจะกำหนดวงเงินการใช้จ่ายมาให้ ซึ่งที่เป็นวงเงินเครดิต หรือวงเงินที่ธนาคารจะออกให้เราก่อนล่วงหน้า เราสามารถใช้ได้ไม่เกินวงเงินที่ธนาคารให้มา หรือวงเงินคงเหลือในแต่ละรอบบัญชี

ในส่วนของการชำระเงินคืนธนาคารเจ้าของบัตรนั้น กฏหมายระบุไว้ว่า ผู้ถือบัตรจะต้องชำระคืนในแต่ละรอบบัญชีไม่น้อยกว่า 10% ของยอดเงินที่ใช้ไป และถ้าเราชำระไม่เต็มจำนวน (หรือชำระบางส่วน) ธนาคารเจ้าของบัตรสามารถคิดอัตราดอกเบี้ยเราได้ไม่เกินร้อยละ 20 ต่อปี ของยอดค้างชำระนั้น

ในส่วนของการสมัครถือบัตรนั้น กฏหมายกำหนดให้ผู้ยื่นขอต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน หรือมีเงินฝากเพื่อค้ำประกันวงเงินเครดิตที่ได้รับ และจะได้วงเงินเริ่มต้นไม่เกิน 3 เท่าของรายได้ต่อเดือน  ส่วนจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ วงเงินเท่าไหร่ อยู่ที่การประเมินคุณสมบัติและความเสี่ยงของธนาคารเจ้าของบัตร หรือเจ้าของเงินนั่นเอง

บัตรเครดิตที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เช่น Visa, MasterCard, American Express และ JCB เป็นต้น

บัตรเครดิตและบัตรเดบิต

บัตรเครดิตยอดนิยม

2. บัตรเดบิต
บัตรเดบิต หรือบัตรเงินสด หมายถึงบัตรที่ออกโดยธนาคารหรือสถาบันการเงิน โดยธนาคารจะพ่วงบัตรดังกล่าวเข้ากับบัญชีเงินฝากของเราเอง อาจจะเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันก็ได้ เมื่อเรานำบัตรไปรูดซื้อสินค้าและบริการ เงินจำนวนที่ใช้ไปจะถูกหักออกจากบัญชีเงินฝากของเราทันที ดังนั้นการใช้บัตรเดบิตได้นั้น เราต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอเท่านั้น

จากรายละเอียดด้านบน เราจะพบว่าบัตรเครดิตคือการใช้เงินของธนาคารไปก่อนตามวงเงินเครดิตที่เราได้รับ แล้วเราไปชำระคืนภายหลังตามรอบบัญชีที่กำหนด ส่วนการใช้บัตรเดบิตนั้นคือการใช้เงินในบัญชีเงินฝากของเราในการชำระค่าสินค้าและบริการ ไม่มีวงเงินเครดิตเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อรูดบัตร ยอดใช้จ่ายก็จะถูกหักออกจากบัญชีเงินฝากของเราทันที

บัตรเครดิตและบัตรเดบิต

ตัวอย่างบัตรเดบิตของธนาคารกรุงเทพ

บัตรเดบิต มักพ่วงกับเครือข่ายของเจ้าของบัตรใหญ่ ๆ ด้วย เช่น Visa และ MasterCard ทำให้เราสามารถใช้บัตรเดบิตรูดซื้อสินค้าและบริการที่รัานที่รับชำระด้วย Visa และ MasterCard ได้ทั่วโลก

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top