บนบานศาลกล่าว

บนบานศาลกล่าว หมายถึง ขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ

ขยายความสำนวนสุภาษิตไทยคำว่า “บนบานศาลกล่าว” โบราณท่านนิยมใช้กับอาการหรือคนที่ชอบร้องขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ เพื่อให้ตนได้สมหวังดังปรารถณา เช่น ขอให้ถูกหวย ขอให้สอบได้ ขอให้ได้เข้าทำงาน ขอให้มีลูก ขอไให้ได้ของที่สุญหายกลับคืนมา หรือ ขอให้สามีไม่นอกใจ เป็นต้น ซึ่งผู้ที่บนบานศาลกล่าวมีทั้งแบบมีความเชื่อเรื่องเหล่านี้อย่างเต็มที่ และแบบไม่ได้เชื่อถืออะไรมากมาย เพียงแต่สิ้นหวังแล้ว หรือต้องการกำลังใจเพิ่มเติมเท่านั้น

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top