บจก. ย่อมาจากอะไร

บจก. ย่อมาจาก บริษัท…จำกัด

คำว่า บจก. นิยมใช้เป็นคำย่อของ บริษัท ประเภท จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรทางธุรกิจประเภทหนึ่ง (เป็นนิติบุคคล) ซึ่งได้รับการรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์

ในการเรียกบริษัทแบบทั่วไปนิยมเรียกชื่อบริษัทอยู่ตรงกลางระหว่างคำว่า บริษัท และ จำกัด เช่น บริษัท สาทรแทรแวล จำกัด เป็นต้น แต่เมื่อต้องการอ้างถึงบริษัทหนึ่งๆและต้องการระบุประเภทของบริษัทเหล่านั้นด้วย จึงจะนิมยมใช้คำว่า บจก. เช่น รายนามผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ได้แก่ บจก.มิตรฟาร์ม บมจ.ปตท หจก.เอ็มพัพ เป็นต้น

รูปแบบของนิติบุคคลที่นิยมจะทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจในประเทศไทยมีดังนี้
– บจก. หรือ บริษัท….จำกัด
– บมจ. หรือ บริษัท….จำกัด (มหาชน)
– หจก. หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด….
– หสน. หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล….

โดยที่นิติบุคคลแต่ละประเภทจะมีเงื่อนไขการจัดตั้งแตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top