ประวัติ นายอุทัย พิมพ์ใจชน อดีตประธานรัฐสภา

นายอุทัย พิมพ์ใจชน

ประวัติ นายอุทัย พิมพ์ใจชน อดีตประธานรัฐสภา อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร และอดีตประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2540

เกิด 14 สิงหาคม พ.ศ. 2481
บิดา นายไพโรจน์ พิมพ์ใจชน
มารดา นางพรหมา พิมพ์ใจชน
ภูมิลำเนา อ.พานทอง จังหวัดชลบุรี
การศึกษา – มัธยม โรงเรียนเทพศิรินทร์
– ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– เนติบัณฑิต สำนักการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
คู่สมรส นางนวลศรี พิมพ์ใจชน
บุตร/ธิดา
พรรค พรรคประชาธิปัตย์, พรรคก้าวหน้า, พรรคเอกภาพ
ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 1 ช่วงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2519 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519, 6 เดือน, สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
ครั้งที่ 2 ช่วงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 – 5 มกราคม พ.ศ. 2548, 3 ปี, สังกัดพรรคก้าวหน้า
ประวัติการทำงาน – อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี 8 สมัย สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ พรรคก้าวหน้า และพรรคเอกภาพ
– อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อพรรคไทยรักไทย
– อดีตประธานรัฐสภา
– อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร
– อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
– อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
– อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
– อดีตประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2540
– อดีตผู้ก่อตั้งและหัวหน้าพรรคก้าวหน้า
– อดีตหัวหน้าพรรคเอกภาพ
เกร็ดความรู้ นายอุทัย พิมพ์ใจชนเป็นนักการเมืองอาวุโสรุ่นเดียวกับนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2512 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับการเลือกตั้ง ต่อมาปี พ.ศ. 2522 ได้ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ภายหลังพ่ายแพ้จากการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค ภายหลังจาก ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พ้นวาระและประกาศวางมือทางการเมือง โดยมีผู้สมัคร 3 คนคือ นายอุทัย พิมพ์ใจชน นายชวน หลีกภัย และ พ.อ. (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ ผลปรากฏว่า พ.อ. (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ ชนะ ได้รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคไปครอง ต่อมาได้ก่อตั้งและเป็นหัวหน้าพรรคก้าวหน้าในที่สุด

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top