advertisements
loading...

ประวัติ นายอุทัย พิมพ์ใจชน อดีตประธานรัฐสภา

นายอุทัย พิมพ์ใจชน

ประวัติ นายอุทัย พิมพ์ใจชน อดีตประธานรัฐสภา อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร และอดีตประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2540

เกิด 14 สิงหาคม พ.ศ. 2481
บิดา นายไพโรจน์ พิมพ์ใจชน
มารดา นางพรหมา พิมพ์ใจชน
ภูมิลำเนา อ.พานทอง จังหวัดชลบุรี
การศึกษา – มัธยม โรงเรียนเทพศิรินทร์
– ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– เนติบัณฑิต สำนักการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
คู่สมรส นางนวลศรี พิมพ์ใจชน
บุตร/ธิดา
พรรค พรรคประชาธิปัตย์, พรรคก้าวหน้า, พรรคเอกภาพ
ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 1 ช่วงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2519 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519, 6 เดือน, สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
ครั้งที่ 2 ช่วงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 – 5 มกราคม พ.ศ. 2548, 3 ปี, สังกัดพรรคก้าวหน้า
ประวัติการทำงาน – อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี 8 สมัย สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ พรรคก้าวหน้า และพรรคเอกภาพ
– อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อพรรคไทยรักไทย
– อดีตประธานรัฐสภา
– อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร
– อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
– อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
– อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
– อดีตประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2540
– อดีตผู้ก่อตั้งและหัวหน้าพรรคก้าวหน้า
– อดีตหัวหน้าพรรคเอกภาพ
เกร็ดความรู้ นายอุทัย พิมพ์ใจชนเป็นนักการเมืองอาวุโสรุ่นเดียวกับนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2512 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับการเลือกตั้ง ต่อมาปี พ.ศ. 2522 ได้ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ภายหลังพ่ายแพ้จากการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค ภายหลังจาก ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พ้นวาระและประกาศวางมือทางการเมือง โดยมีผู้สมัคร 3 คนคือ นายอุทัย พิมพ์ใจชน นายชวน หลีกภัย และ พ.อ. (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ ผลปรากฏว่า พ.อ. (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ ชนะ ได้รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคไปครอง ต่อมาได้ก่อตั้งและเป็นหัวหน้าพรรคก้าวหน้าในที่สุด

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top